Formulari de contacte

Dart, el llenguatge de Google que promet portar el desenvolupament web a un nivell superior


El desenvolupament de continguts web té actualment una importància cabdal per a moltes empreses que basen el seu negoci en aplicacions web més o menys complexes, el funcionament de les quals està basat en una o diverses tecnologies a nivell de servidor junt amb la corresponent capa client desenvolupada en Html + Css + Javascript. Aquesta combinació és imprescindible quan es vol arribar al màxim nombre d'usuaris, ja que tots els navegadors actuals funcionen amb aquests estàndards web. Malauradament, tot i que a nivell de servidor la tecnologia ens ofereix llenguatges d'altíssim nivell com JAVA que permeten realitzar arquitectures robustes i fiables, a nivell de client no s’ha evolucionat molt i les opcions existents deixen molt que desitjar.


És per això que a Google intenten des de fa temps traslladar les prestacions professionals que ofereixen llenguatges com JAVA a la part client dels sistemes web. Això vol dir poder utilitzar orientació a objectes, verificació de tipus, patrons de disseny robustos i un cicle de desenvolupament que incorpori eines potents. Actualment Javascript manca de totes aquestes prestacions, i tenint en compte la lentitud amb què evoluciona aquest llenguatge, no es pot esperar que les incorpori en molts anys. Per aquest motiu a Google han creat un llenguatge que intenta suplir totes aquestes deficiències, principalment orientat a crear aplicacions web complexes que es comportin com aplicacions d'escriptori. Amb aquesta premissa va néixer el llenguatge Dart, el qual ha estat creat per funcionar en tots els navegadors moderns, ja sigui per mitjà de la corresponent màquina virtual o via compilació directa a Javascript.


En principi la idea és molt bona, ja que actualment el llenguatge Javascript és un fre important per la creació d'aplicacions web complexes, però caldrà veure el nivell d'acceptació que tindrà un llenguatge nou entre els desenvolupadors i si es començarà a utilitzar en projectes importants, fet que suposaria un pas endavant en l'enlairament de Google Dart.


Mentrestant, la millor opció per desenvolupar projectes web complexos segueix sent l'ús de JQuery junt a qualsevol dels frameworks Javascript moderns que intenten millorar el treball en la part client, com Bootstrap, Angular, etc ...< Tornar
Twitter Delicious Digg Facebook
inici serveis portafoli notícies nosaltres contacte
Disseny Web Barcelona. un producte d'Edertone Advanced Solutions

page generated in: 0.014s