Formulari de contacte

Quines opcions tinc per allotjar el meu projecte Web?


Sempre que es planifica el desenvolupament d'un projecte web és important considerar els recursos que seran necessaris per mantenir-lo en funcionament, de forma que es pugui garantir un servei fiable i ininterromput per als visitants. De tots és sabut que el temps de resposta i velocitat són tan importants com dotar al projecte de continguts i funcionalitats interessants, ja que un projecte web que funciona amb fluïdesa resulta molt més atractiu i ajuda a aconseguir que els usuaris el visitin sovint. Tenint en compte això, anem a veure quines opcions tenim per a complir aquests objectius:1. Allotjament Web


Es tracta de l'opció més bàsica amb la qual podem comptar quan el nostre projecte té uns requeriments moderats, tant en temps de resposta com espai d'emmagatzematge i necessitats de processament. Un allotjament web ens permet utilitzar una petita porció dels recursos d'un servidor per fer funcionar el nostre projecte, de forma que reduïm considerablement els costos de tenir-lo en funcionament. Per norma general, aquesta solució és ideal per a projectes de mida mitjana/baixa, en què les previsions de trànsit i espai de disc són moderades. Com a punt negatiu podem citar el fet que un allotjament web compartit no permet modificar la configuració del servidor per a bases de dades, llenguatges de programació o execució d'aplicacions.2. Servidor virtual (VPS)


L'ús de tecnologies basades en virtualització de CPU permet executar diferents instàncies d'un o més sistemes operatius en una mateixa màquina real. Això ens dóna llibertat total per disposar d'un servidor, amb el seu sistema operatiu propi i configurable fins al mínim detall, sense interferir amb els altres usuaris de la màquina física. Aquesta opció és perfecta quan volem allotjar aplicacions complexes que requereixin configuracions a mida per a l'ús de bases de dades o funcions avançades del servidor. A més, en no ser màquines físiques reals, podem augmentar o reduir fàcilment els recursos disponibles tant a nivell de CPU com d'emmagatzematge, sense haver de reinstal•lar res i simplement reiniciant nostre servidor virtual. Això ens permet adaptar el nostre consum de recursos a les necessitats concretes del nostre servei o negoci, amb el consegüent estalvi de costos. Com a punt negatiu cal indicar el fet que normalment els servidors virtuals comparteixen una màquina real, de formal que el seu rendiment segurament no serà tan elevat com si tinguéssim la màquina exclusivament per a nosaltres. En tot cas, són una opció cada vegada més atractiva per estalviar costos i disposar d'una gran potència de hardware.3. Servidor dedicat


Quan el nostre projecte requereix un alt grau de rendiment i personalització, hem de considerar l'ús d'un servidor dedicat. Aquesta opció ens garanteix el millor rendiment possible al tractar-se d' una màquina destinada exclusivament al nostre projecte, amb un sistema operatiu 100% configurable per nosaltres i tots els seus recursos al servei de la nostra aplicació. Fins i tot podem fer servir més d'un servidor en cas de ser necessari. Les opcions de configuració són molt diverses, podent utilitzar sistemes Windows i Linux junt a diferents panells de control com Plesk o Cpanel. L'elecció dependrà de les nostres preferències, però actualment l'estàndard a nivell de seguretat i rendiment correspon a la combinació d'un SO Linux junt a un panell de control WHM / Cpanel. Cal tenir en compte que els servidors dedicats requereixen un elevat nivell de coneixements a nivell de seguretat i configuració, de forma que cal comptar amb personal altament qualificat que realitzi el manteniment i la solució de les possibles incidències.4. Emmagatzematge cloud


Si les nostres necessitats d'emmagatzematge són molt elevades i necessitem emmagatzemar quantitats d'arxius relatives a diversos terabytes, haurem complementar l'ús d'un VPS o servidor dedicat amb un sistema d'emmagatzematge que resulti fiable i permeti guardar enormes quantitats de dades. En aquest cas, tenim diferents opcions com Amazon S3 o Google Cloud Storage. Aquests sistemes ens permeten pagar exclusivament pel volum de dades consumit, de forma que podem adaptar els nostres costos a les necessitats exactes d'emmagatzematge que tinguem i créixer sense preocupar-nos pel límit.Conclusió


L'elecció del mètode d'allotjament és tan important com realitzar un desenvolupament impecable del nostre projecte. És per això que per a projectes seriosos hem de comptar amb professionals altament qualificats que ens assessorin i donin suport al nostre objectiu de tenir el 99.99% de disponibilitat i velocitat per als nostres visitants.A Studio Vallès tenim anys d'experiència configurant allotjaments de tot tipus per als nostres clients, des de petits espais destinats a Webs corporatives fins a grans servidors 100% dedicats, passant per solucions intermèdies. Estem especialitzats en la configuració de servidors Linux + Cpanel, que actualment són el màxim referent quant a qualitat, seguretat i rendiment. Les nostres operacions passen per la configuració, manteniment i control de l'estat de tots els allotjaments dels nostres clients, incloent la realització de completes tasques de seguretat per assegurar que res falli, així com la realització de Backups i actualitzacions. Treballem amb els millors datacenters del món, per assegurar un uptime del 99.99 %< Tornar
Twitter Delicious Digg Facebook
inici serveis portafoli notícies nosaltres contacte
Disseny Web Barcelona. un producte d'Edertone Advanced Solutions

page generated in: 0.0116s